Muzeum Hlučínska

Muzeum Hlučínska se řadí k nejmladším muzejním institucím v České republice. Pomyslnou vlajkovou lodí muzea je expo¬zice „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“. Nejedná se o klasicky pojatou národopisnou výstavu, nýbrž o moderní prezentaci plnou interak¬tivních prvků, v jejímž středu se nachází člo¬věk a jeho osudy formované dějinnými zvra¬ty. Expozice přibližuje nejen dějiny Hlučínska jako takové, ale zrcadlí na nich svébytnost celého středoevropského prostoru, pro nějž byla vždy typická etnická různorodost a čas¬té posouvání hranic. Kvality expozice ocenila také odborná porota soutěže Gloria Musae¬alis, která udělila Muzeu Hlučínska zvláštní ocenění v kategorii počin roku 2014. Vedle expozice muzeum nabízí také krátkodobé výstavy. Muzeum Hlučínska zvítězilo v di-vácké anketě a stalo se Muzeem roku 2016.
Web: https://www.muzeum-hlucinska.cz/

Muzeum Ziemi Hluczyńskiej
Muzeum Ziemi Hulczyńskiej jest jedną z najmłodszych instytucji muzealnych w Republice Czeskiej. Główną część muzeum stanowi ekspozycja „Kim są ludzie z ziemi hulczyńskiej”. Nie jest to klasycznie pojęta wystawa etnograficzna, ale nowoczesna prezentacja pełna interaktywnych elementów, w centrum której znajduje się człowiek i jego losy tworzone przez historyczne zwroty. Wystawa nie tylko przybliża historię regionu hulczyńskiego jako taką, ale także odzwierciedla w niej wyjątkowość całego obszaru środkowoeuropejskiego, który zawsze charakteryzował się różnorodnością etniczną i częstymi zmianami granic. W 2014 r. ekspozycja zdobyła nagrodę specjalną w konkursie „Gloria Musaealis”. Muzeum, oprócz stałej ekspozycji, oferuje także wystawy czasowe. Muzeum Ziemi Hulczyńskiej wygrało plebiscyt publiczności i stało się Muzeum Roku 2016.
Web: https://www.muzeum-hlucinska.cz/