Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple se nachází v blízkosti kostela sv. Vavřince v Píšti. Jedná se o ojedinělou kapli ve tvaru osmihrannu z konce 19. století. Kaple je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, jehož pískovcová socha z 18. století se nachází v jeho interiéru. Dne 3. května 1958 byla prohlášena za kulturní památku.