Zámek Bolatice

Budova zámku pochází z počátku 17. století, pořizovatele připomíná nápis na fasádě FIMAW 1729: Fecit losephus Malý, abbas welegradensis (zbudovatel Josef Malý, opat velehradský). Zámek navazoval na hospodářský dvůr a s malými přestávkami patřil k majetku velehradského kláštera až do roku 1784. Za opata Malého byl zřízen velký park, který byl postupně zastaven a přeměněn na malý parčík. Dalšími majiteli byli baroni z Henneberku a knížata Lichnovští, kteří jej roku 1926 prodali Václavu Bochýnkovi. Nový majitel nechal zámek upravit, čímž bylo zničeno mnoho cenných architektonických detailů, včetně nástěnných maleb v interiérů. V současnosti sídlí v zámku obecní úřad.
Web: www.bolatice.cz