Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple stojí v zahradě selské usedlosti rodiny Kašných, na ulici Slezská. Podél její severovýchodní strany teče potůček, který je právě v těchto místech překlenut mostem a dále pokračuje v potrubí. Dnešní stavba pochází teprve z roku 1907, ale je patrno ze žádosti o povolení ke svěcení, datované 22. 5. 1907, že byla postavena na základech dřívější kaple. Nynější kaple byla posvěcena P. Josefem Otavou dne 23. 5. 1907. V roce 1990 se opět začali lidé shromažďovat před kaplí nejen v den světcova svátku, ale také při průvodech Božího Těla a Křížových dnů.

Text převzat ze stránek Kobeřické farnosti.