Landecká venuše

Na ostravském vrchu Landek byla roku 1953 nalezena proslulá soška Landecké venuše, nazývané také petřkovické. Nalezl ji archeolog Bohuslav Klíma, v lokalitě z období mladšího gravettienu.
Soška je 4,6 centimetrů vysoká. Je vyrobená z krevele, chybí ji však hlava. Je výjimečná tím, že má netypicky štíhlé proporce. Tato nejštíhlejší venuše byla vytvořena před 22 000 lety a je jediná svého druhu. Originál je dnes uložen v trezoru Archeologického ústavu v Brně.

Místo naleziště si můžete prohlédnout po značené stezce z areálu Hornického muzea OKD v Petřkovicích. Její grafické zobrazení či napodobeniny pak uvidíte přímo v muzeu. Landek je navíc Národní přírodní památkou, která zahrnuje výchozy uhelných slojí, lesní porost a archeologické naleziště.