Skanzen lidových tradic a řemesel v Bolaticích

Skanzen lidových tradic a řemesel byl vybudován roku 2002 v jedné z dosud zachovaných zemědělských usedlostí, na
Sněhotově statku, který pochází z 19. století. Návštěvník může poznat, jak se žilo na hlučínském venkově před více než sto lety. Je zde představeno typické obydlí, hospodářské budovy, stejně tak veškeré domácí potřeby, nářadí a stroje, které tehdejší člověk potřeboval ke své obživě. Umístění ve svahu pod kostelem dodává statku zcela
jedinečné kouzlo. Během roku se zde odehrává řada akcí a slavností, jež mají i díky malebnosti skanzenu neopakovatelnou atmosféru. V bývalých chlévech je umístěna archeologická expozice a největší veřejně přístupná sbírka souvků – hornin, které byly na území Hlučínska zavlečeny ledovcem.
V archeologické expozici jsou představeny nálezy artefaktů z Bolatic, také se zde návštěvníci seznámí, jak lidé bydleli a co k životu potřebovali.
Web: http://www.bolatice.cz/obec-bolatice/informace-o-obci/skanzen-lidovych-tradic-a-remesel/

Skansen tradycji ludowych i rzemiosł w miejscowości Bolatice
Skansen Ludowych Tradycji i Rzemiosł w Bolaticach powstał w 2002 r. w jednej z dotąd zachowanych posiadłości rolnych, w gospodarstwie rodziny Sněhota, pochodzącym z XIX wieku. Osoby zwiedzające mogą tu zobaczyć, jak żyło się na wsi hulczyńskiej ponad sto lat temu. Przedstawiono tu typowe mieszkania, budynki gospodarcze, a także wszystkie domowe sprzęty, narzędzia i maszyny, które ówczesny człowiek potrzebował do swojej egzystencji. Położenie na zboczu pod kościołem nadaje gospodarstwu wyjątkowy urok. W ciągu roku odbywa się tutaj wiele imprez i festiwali, które dzięki malowniczości skansenu mają niepowtarzalną atmosferę. W dawnych chlewach znajduje się ekspozycja archeologiczna i największa publicznie dostępna kolekcja małych kamieni – skał, które przybyły na obszar ziemi hulczyńskiej wraz z lodowcem.
Web: http://www.bolatice.cz/obec-bolatice/informace-o-obci/skanzen-lidovych-tradic-a-remesel/