Kaple sv. Barbory

Kaple zasvěcená sv. Barboře stojí v dnešním areálu Hornického muzea OKD v Ostravě - Petřkovicích. Byla zde přenesena ze svého původního místa, z rušné Českobratrské ulice v centru Ostravy, kde stávala až do počátku 90. let 20. století.

Kaple byla postavena v 80. letech 19. století ostravským stavitelem Františkem Jurečkem, jako náhrada za zničenou tzv. Foltýnovu kapli (zbořena v důsledku expanze zástavby Vítkovic). Nová kaple byla zasvěcena Panně Marii Lurdské, později však označována jako kaple sv. Anny, byla postavena ve stylu průmyslové secese, z režných pohledových cihel.
Kaple byla dlouho neudržovaná a v roce 1991 se dokonce uvažovalo o její demolici. Zásluhou členů Klubu přátel Hornického muzea OKD byla kaple přemístěna do prostor Hornického muzea, kde se stala součástí expozice. Patrocinium kaple bylo změněno na sv. Barboru, patronku havířů. Kaplička byla znovu vysvěcena 4.12. 1993.
Dřevořezba sv. Barbory je dílem neznámého umělce z poloviny 19. století a byla původně součástí oltáře v cechovně tohoto dolu Anselm.