Hrádek Závada - „Švédské Šance“

Zachovalé, poměrně mohutné opevnění, pozůstatek
středověkého hrádku se nachází v Panském lese
vpravo od hlavní silnice Závada - Bohuslavice. Vlastní
jádro má rozměry 26 x 22 m, první příkop má šířku
14 m při vrcholu a 2 m u dna, druhý příkop 10 m při
vrcholu a 1,5 m u dna.