Kaple Panny Marie Schönstattské ve Strahovicích

Novogotická jednolodní kaple pochází z roku 1915. Je vystavěna z červených cihel, má hranolovou věž, složenou ze dvou částí jehlanu se vsazenou trámovou konstrukcí zvonového patra. Věž vrcholí kovovou makovicí a křížem.
Architektura kaple zahrnuje prvky románského, nejvíce však gotického stylu. Gotická jsou především okna ve tvaru lomeného oblouku, čtyřlist zdobící hlavní průčelí kostelní lodi i věže, trojúhelníkové štíty příčné lodi, štít nad vstupem do kostela. Z románského slohu jsou přejaty především plastické vystouplé pásy zdiva na fasádě věže, nahoře propojené dvojicí obloučků. V interiéru kaple se nachází novogotický oltář s obrazem Panny Marie Schönstattské, který sem v roce 1941 přivezl zdejší farář Richard Henkes. Pro své protinacistické postoje byl nacisty internován v koncentračním tábora v Dachau, kde při ošetřování nemocných, nakažených tyfem, sám této nákaze podlehl. Richard Henkes je církví prohlášený za blahořečeného.
Web: https://fsch.cz/