Kaple Panny Marie Schönstattské ve Strahovicích

Novogotická kaple Panny Marie Schönstattské stojí ve Strahovicích a pochází z roku 1915. Jednolodní kaple je vystavěna z červených cihel, má hranolovou věž, která je složena ze dvou částí jehlanu se vsazenou trámovou konstrukcí zvonového patra. Věž vrcholí kovovou makovicí (na modelu chybí) a křížem.
Architektura kaple zahrnuje prvky románského, nejvíce však gotického stylu. Gotická jsou především okna ve tvaru lomeného oblouku, čtyřlist zdobící hlavní průčelí kostelní lodi i věže, trojúhelníkové štíty příčné lodi, štít nad vstupem do kostela. Z románského slohu jsou přejaty především plastické vystouplé pásy zdiva (lizény) na fasádě věže, nahoře propojené dvojicí obloučků (obloučkový vlys). V interiéru kaple se nachází novogotický oltář s obrazem Panny Marie Schönstattské, který sem v roce 1941 přivezl zdejší farář Richard Henkes (nyní církví blahořečený).