Kaple Nejsvětější Trojice v Markvartovicích

Kaple pravděpodobně pochází z roku 1652, podle vyrytého letopočtu na zazděném kamenném kvádru, který byl znovu nalezen při opravě stavby. Zřizovatelkou byla zřejmě manželka tehdejšího majitele obce Alžběta Polyxena, hraběnka z Vrbna. V původní kamenné kapli se nacházel jen presbytář, před kterým stála dřevěná věž se zvonem o váze asi 30 kg a průměru 30 cm. V roce 1886 byla kaple rozšířena o lodní část a věž. Dřevěný oltář s erbem pánů z Vrbna i dřevěné sochy sv. Václava a sv. Urbana byly zničeny vlivem válečných údálostí v roce 1945. Kaple byla znovu opravena a vysvěcena v roce 1947, k vybavení přibyl provizorní oltář, na kterém stáli čtyři andělé, lavice a obrazy křížové cesty v dubových rámech. V červenci 1989 byly do kaple umístěny dva litinové zvony z ludgeřovického kostela.