Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple stojící u silnice na hranici katastru Kobeřic a Rohova je vyjímečná svou stavbou. Půdorys kaple tvoří rovnoramenný trojúhelník jenž symbolizuje, kterému tajemství víry je zasvěcena. Stavitelem kaple byl Jan Stuchlík, zemědělec z Kobeřic. Kaple byla postavena v roce 1905 a byla zasvěcena Nesvětější Trojici. Žádost o povolení posvětit kapli je datována 23. 8. 1905. Posvětil ji duchovní správce Josef Otava. V kapli byl umístěn oválný obraz, olejomalba, pocházející z původního barokního kostela v Kobeřicích.

Text je převzat ze stránek Kobeřické farnosti.