Hněvošický háj

Přirozený smíšený les s prvky karpatské květeny se nachází v Hlučínské pahorkatině na nejvyšším bodě Hlučínska – Almině vrchu (315 m n. m.). Uchovává cenná společenstva charakteristická pro původní přírodě blízké lesní porosty na Hlučínsku. Právě proto zde byla vyhlášena v roce 1969 přírodní rezervace. Dnes patří Hněvošický háj mezi Evropsky významné lokality.
Díky pařezinovému hospodářství, kdy pařez po těžbě obrazí a vyrostou z něj velmi rychle nové kmeny, se zde daří udržet přírodě blízký různověký porost s rozvinutým keřovým patrem a nepravidelnými světlinami.
Brzy na jaře využijí prosvětlený les v bylinném patře pásy sasanek, dymnivek a křivatců. U potoka kvetou plicníky a prvosenky, mokrýše a vzácné byliny hvězdnatec zubatý, ostřice hubená, zapalice pryskyřníkovitá, ostřice chlupatá, konvalinka vonná, kokořík vonný nebo vzácná lilie zlatohlavá. V Hněvošickém háji se nachází západní hranice rozšíření některých karpatských druhů rostlin.
Ve stromových dutinách hnízdí sýkory koňadry, modřinky, lejsci bělokrcí či šedí a řada dalších.

Rezerwat przyrody Hněvošický háj
Naturalny las mieszany z elementami flory karpackiej znajduje się na Płaskowyżu Hulczyńskim (Hlučínská pahorkatina) w najwyższym punkcie ziemi hulczyńskiej – wzgórzu Alminy (Almín vrch) (315 m n.p.m.). Zachowuje cenne społeczności charakterystyczne dla pierwotnych, bliskich naturze, drzewostanów na ziemi hulczyńskiej. Z tego
też powodu został tu w 1969 r. ogłoszony obszar chroniony. Dziś gaj w Gniewoszycach (Hněvošice) należy do znaczących lokalizacji w Europie.
Dzięki gospodarce w zakresie pni, kiedy po ścięciu drzewa szybko wyrosną na nim ponownie nowe odrosty, udaje się utrzymać bliski naturze, zróżnicowany wiekowo, drzewostan z rozwiniętym piętrem krzewowym i nieregularnymi prześwitami. Znajduje się tu zachodnia granica występowania niektórych karpackich gatunków roślin.
Wczesną wiosną prześwitujący las wykorzystują w warstwie zielnej pasma zawilców, kokoryczy i złoci. Przy potoku kwitną miodunki i pierwiosnki, śledziennice i cenne zioła takie jak cieszynianka wiosenna, turzyca zgrzebłowata, zdrojówka rutewkowata, rzadka lilia złotogłów i wiele innych.
W dziuplach drzew żyje mnóstwo gatunków ptaków.