Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Novodobá kaple postavená roku 1997. Budova je moderní a její vzhled upoutává pozornost. Je navržena na půdorysu rovnostranného trojúhelníka, takže stavba má jednoduchý, ale zvláštní tvar. Pro zahájení stavby byl připraven základní kámen, který posvětil Jan Pavel II. při návštěvě Olomouce v roce 1995. Nápadné jsou vitráže, které prosvěcují stavbu a dodávají jí duchovní ráz.