Kostel sv. Stanislava

Kostel sv. Stanislava byl vybudován v roce 1703, do současné podoby byl rozšířen v letech 1911 – 1912.

V roce 1992 byla znovu opravena a natřena fasáda kostela a v letech 1999 - 2001 prošly generální opravou obě věže i střecha kostela. Od roku 2003 má kostel nově provedenou úpravu liturgického prostoru a také nový oltář.

V roce 2004 byl vybudován bezbariérový přístup do kostela a v roce 2005 proběhla rekonstrukce chodníků na ploše před kostelem. V roce 2009 byly opraveny střechy bočních lodí kostela a v roce 2010 byly zrekonstruovány věžičky bočních lodí kostela.

Na údržbě kostela se podílejí i samotní občané obce, kteří přispěli ve třech velkých sbírkách na opravu střechy kostela. Na opravy kostela a jeho okolí přispívá také obec Bolatice.