Lípa malolistá v Ludgeřovicích (Janova lípa)

Strom roste na vyvýšeném místě na ul. Slepá 5 na neoploceném pozemku mezi rodinnými domy. Obvod kmene je 380 cm, výška stromu 25 m, šířka koruny 11 m, její výška 23,5 m. Stáří je odhadnuto na 180 let. Strom je vitální, se zvýrazněnou krajinotvornou funkcí - jeho koruna je mezi nižší zástavbou zdaleka viditelná.

Informace je citována z: V. Koutecká a kol., Příroda Hlučínska, Hlučín 2004.