Národní přírodní památka Landek

Oblast chráněného území se táhne podél levého břehu řeky Odry před jejím soutokem s řekou Ostravicí a bylo vyhlášeno roku 1966 na ploše 2,75 ha. Zahrnovalo výchozy uhelných slojí (těžba černého uhlí) s navazujícím lesním porostem. Roku 1989 došlo k rozšíření na současnou rozlohu 85,53 ha a rozprostírá se na katastrálním území Petřkovic a Koblova.

Tato lokalita je první lokalitou na Ostravsku, kde se začalo dobývat cílevědomým těžařským způsobem. Nejvýznamnějším dolem v celé historii dobývání byl důl Anselm. V areálu NPP Landek najdeme velkou koncentraci zajímavých památek. Byly zde nalezeny pozůstatky sídliště lovců mamutů se soškou Petřkovické Venuše vytvořené z krevele, stejně tak i důkazy o použití kamenného uhlí touto skupinou. Na vrcholu kopce byly nalezeny pozůstatky dřevěných palisád slovanského hradiště. Na povrch zde vystupují produktivní karbonské vrstvy a každý se může podívat, jak takové uhlí na Slunci vypadá. Po cestách vás povede naučná stezka a navrcholu kopce i nová dřevěná rozhledna.

Nachází se zde také naučná stezka, která prochází tímto chráněným územím a informuje návštěvníky o přírodních zajimavostech či historii osídlení a dolování uhlí na Landeku.

Landek je chráněn jako lokalita evropského výzkumu a řadíme ji mezi nejvzácnější přírodní a kulturní památky České republiky.