Přírodní památka Hranečník

Chráněné území Hranečníku bylo vyhlášeno roku 1990 a jeho rozloha činí 4,93 ha. Nachází se na katastrálním území Píšť na severovýchodním okraji lesa Hranečník a na česko-polské hranici.

Toto území slouží převážně k ochraně jedné z největších hnízdních kolonií volavky popelavé na území České republiky. Hnízdniště je situováno ve vzrostlém lese s dominantní borovicí lesní a výraznou příměsí dubu letního. V dnešní době je četnost hnízd odhadována na 120 hnízdících párů.