Lubotyń

První písemná zmínka o vesnici je z roku 1262.
Na pahorku jižně od vsi stál kdysi zámek, a proto
studna v úpatí pahorku byla nazvána „zámeckou“.
V 19. stol. se ve vesnici nacházel lihovar, pivovar
a také bažantnice.
Za zhlédnutí stojí:
- neogotický kostel z roku 1262
- vesnický park, ve kterém se nachází památný
strom lípa drobnolistá
- hrob a pamětní deska bývalých majitelů Lubotyňa
- folvark Konstanzienhof (panství s hospodářstvím),
který byl součástí vesnice, se nachází na sever
od Lubotyňa. Okolí je porostlé stromy, přes které
je vidět zřícenina budovy
- kurhany (mohyly) se nacházejí na sever od Lubotyňa
před bývalým folvarkem vedle pískovny