Kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích

Vrcholné dílo kravařského rodáka Josefa Seyfrieda z roku 1906 představuje nejen nejviditelnější dominantu severní části Hlučínska, ale zejména excelentní příklad architektonického historismu. Hlavní loď vysoce převyšuje postranní lodi, okna jsou opatřena kružbami a po obvodu stojí několik polygonálních kaplí. To vše propůjčuje stavbě charakter katedrály, byť poněkud menších rozměrů. Architekt zde umně zkombinoval režné zdivo s pískovcovými prvky, což jinde na Hlučínsku nenajdeme. V kostele se nachází mramorový oltář s kazatelnou a soubor obrazů hlučínského rodáka Johannese Bochenka. Sudický chrám vytváří společně s hrobkou, ohradní zdí, farou a hospodářským zázemím unikátní sakrální komplex, který je prohlášen za kulturní památku.
Web: https://www.farnostsudice.cz/

Kościół św. Jana Chrzciciela w Sudicach
Wybitne dzieło rodaka z Krawarz (Kravaře) Josefa Seyfrieda stanowi doskonały przykład architektonicznego historyzmu. Główna nawa znacząco przewyższa boczne nawy, okna posiadają maswerki, a wzdłuż obwodu znajduje się kilka wielobocznych kaplic. Architekt zręcznie tu połączył klinkierową cegłę z elementami z piaskowca, których na ziemi hulczyńskiej nigdzie indziej nie znajdziemy. W kościele znajduje się marmurowy ołtarz z amboną i zespół obrazów autorstwa Johannesa Bochenka z Hulczyna. Sudzicka świątynia tworzy wraz z kryptą, otaczającym murem, plebanią i zapleczem gospodarczym unikalny kompleks sakralny w zakresie architektury ceglanej.
Web: https://www.farnostsudice.cz/