Evangelický kostel

Nelze přehlédnout také stavbu evangelického kostela využívaného evangelickou a pravoslavnou církví na cestě směrem k hraničnímu přechodu. Slavnostní vysvěcení nového evangelického kostela se konalo 19. září 1909.