Sádrovcový povrchový důl Kobeřice

Sádrovcový povrchový důl se nalézá na okraji obce Kobeřice. Současné ložisko má plochu zhruba 140 ha a aktuálně těžený povrch tvoří cca 60 ha. Těžba byla započata roku 1963 státním podnikem Sádrovcového dolu Kobeřice a 1. ledna 1995 přešla v důsledku privatizace na firmu GYPSTREND s. r. o.

Firma je jediným těžitelem a zpracovatelem přírodního sádrovce z jediné známé lokality v České republice. Místní ložisko sádrovce a ložisko na okraji Opavy, které bylo těženo od první poloviny 19. století do roku 1963, jsou částí stejné opavské pánve. V roce 1963 došlo k zatopení opavského ložiska a vytvořila se zde rekreační oblast Stříbrné jezero. Kobeřický důl se stal pokračovatelem opavského provozu, využívajíce zaměstnance a zařízení ze zatopeného dolu.