Stodola s ohradní zdí

Památkově chráněná stodola s cihlovou ohradní zdí z konce 19. století.