Vodárna

Vodárna v Hlučíně je věžovou železobetonovou stavbou na osmiúhelném půdorysu. Střední válcové těleso kruhového půdorysu, ve kterém je umístěno schodiště, nese přesahující osmiúhelnou nádrž podepřenou po obvodu osmi čtyřhrannými pilíři. Jednotlivá pole pláště nádrže jsou prolomena dvěma obdelnými okenními otvory nad sebou. Střecha je mansardová, jehlancová, na osmiúhelném půdorysu. V každém druhém poli střešního křídla je vikýř. Vstup je z přízemí obdelnými dveřmi se zděným závětřím. Vodárna byla postavena v roce 1913 a je typologicky jedinečnou stavbou spojující progresivní konstrukční řešení (železobeton) s tradičně pojatým zakončením (mansardová střecha). Jedná se o technickou památku z počátku 20. století, která byla prohlášena ministerstvem kultury za kulturní památku dne 24. 5. 2005. Tuto ojedinělou stavbu najdeme v blízkosti vlakového nádraží v Hlučíně.