Rozumice

Vesnice položená v lehce pahorkovité krajině. V roce
1260 se zde nacházela osada, o které pochází první
písemná zmínka z roku 1335. Osada byla pravděpodobně
obydlena lidmi, kteří sem přišli z Horních
Franků.
Podél cest vedoucích do Rozumic jsou vysázeny
třešňové stromy.
Za zhlédnutí stojí:
- zřícenina evangelického kostela, který byl
postaven v letech 1804 - 1807 na místě dřívějšího
chrámu z roku 1403
- dřevěný poschoďový špýchar
- archeologické stanoviště z doby paleolitu s jedněmi z nejstarších stop přítomnosti člověka na polském území
- částečně chráněná krajinná oblast Rozumice, která byla zřízena v roce 2000 pro záchranu listnatého
lesa. Vyskytuje se zde 171 rostlinných druhů, z nichž 7 je chráněných. Nejzajímavější, na které je
možné v rezervaci narazit, jsou hvězdnatec zubatý,
lilie zlatohlavá a ostřice štíhlá. Fauna rezervace je
také zajímavá. Žijí zde hrdlička divoká, lejsek bělokrký, slepýš křehký, netopýr ušatý, netopýr rezavý atd.
- památník padlým v I. světové válce s nápisem
„Nikdy více války“ v polštině a němčině