Krzanowice

Gmina Krzanowice je základní územní jednotkou (středisková obec), pod kterou patří pět vesnic: Krzanowice, Bojanów, Borucin, Pietraszyn, Wojnowice.
V obci Krzanowice se nachází farní kostel sv. Václava, zmíněný v roce 1288, který byl původně
dřevěný. V současnosti je novobarokní, postavený
v letech 1914 - 1915 dle projektu Josefa Seyfrieda.
Hlavní oltář je zasvěcen patronu kostela. Dva boční
oltáře sv. Anny a sv. Josefa s Ježíškem jsou barokně-
klasicistické z 18. stol. Rokoková kazatelna je
z konce 18. stol. a z toho období jsou také sakristijní skříně s ozdobným kováním a obraz sv. Maří Magdalény umývající Kristu nohy. V kostele jsou i pozdně barokní sochy svatých - Hedviky, Alžběty, Floriána, Michaela archanděla a Krista Zmrtvýchvstalého.