Kostel sv. Václava Krzanowice

Krzanowice získaly městská práva v roce 1265 od českého krále Přemysla Otakara II. Farní kostel sv. Václava je poprvé zmíněn v roce 1288, kdy se jednalo o dřevěnou stavbu. Současný novobarokní chrám byl postaven v letech 1914–1915 dle projektu Josefa Seyfrieda. Hlavní oltář je zasvěcen patronu kostela. Dva boční barokně-klasicistické oltáře sv. Anny a sv. Josefa s Ježíškem pocházejí z 18. století. Ze stejného období je rokoková kazatelna a obraz sv. Maří Magdalény umývající nohy Kristovi. V kostele jsou umístěny pozdně barokní sochy svatých – Hedviky, Alžběty, Floriána, archanděla Michaela a Krista Zmrtvýchvstalého. Výjimečně vzácné jsou varhany, postavené kolem roku 1915 renomovanou firmou Paula Berschdorfa z Nysy. Mají 43 rejstříků ve dvou manuálech a pedál. Odborníci je považují za jeden z nejzajímavějších nástrojů ve Slezsku.
Chrám je obehnán cihlovou zdí, v níž jsou znatelné trosky půlkruhové bašty se střílnami z 16. století. Tyto relikty odkazují na tvrz Meydburg, která stála na vrchu u kostela.
Na nedalekém náměstí stojí barokní sloup se sochou Nejsvětější Panny Marie neposkvrněného
početí z roku 1715. Na podstavci se zachovala kartuš s erbem Krzanowic.
Web: http://www.krzanowice.wiara.org.pl/