Nowa Cerekwia

Poblíž vesnice byly nalezeny mnohé památky po četných prehistorických osadách. První psaná zmínka o vesnici pochází z r. 1234. Nowa Cerekwia získala městská práva ve 13. stol., ale před II. světovou válkou o ně přišla.
Za zhlédnutí stojí:
- zřícenina hřbitovního kostela sv. Václava z r.
1688, kde jsou zachovány kamenné epitafy
- kostel sv. Pavla a Petra postavený v letech 1783
- 1787 ve slohu pozdně barokním s klasicistickými
elementy
- zřícenina zámku rodu Vrbnů z 16. stol.
- městský charakter zástavby s rozsáhlým čtyřbokým
náměstím
- třípólový vlakový viadukt postavený v r. 1907,
který je součástí bývalé vlakové linie Baborów –
Opava přes Pilszcz. Poslední vlak po tomto viaduktu
projel v roce 1996