Pilszcz

Vesnička se nachází na historické cestě, kterou
v roce 1683 táhl král Jan III. Sobieski na Vídeň.
Na památku této historické události se v kostele
Panny Marie nachází obraz, který toto tažení znázorňuje.
V roce 1884 byl v okolí vesnice nalezen tzv.
„poklad z Pilszcze“ pocházející z doby bronzové -
náhrdelníky a náramky.
Pilszcz je charakteristický velkým množstvím zeleně
(stromy a vzácné či okrasné keře), nejpopulárnější je
zde lípa. V lesích okolo vsi je také velké množství hřibů jako např. pýchavka obrovská, která je chráněná.

Za zhlédnutí stojí:
- goticko-renesanční odpustkový kostel Matky Boží pilszczanské z roku 1593, poutní místo