Kostel sv. Augustýna

Farní neogotický kostel sv. Augustýna postavený
v letech 1904 – 1905 má hlavní oltář dřevěný,
zhotovený firmou Wefers z Kolína nad Rýnem
s obrazem hlavního patrona. Po stranách se nachází oltářní sochy sv. Jana Křtitele a sv. Floriána,
boční oltáře jsou dva - mariánský a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Dále je v kostele gotická kazatelna, křtitelnice; v presbytáři se nacházejí sochy sv. apoštolů Petra a Pavla zhotovené firmou Meyer z Mnichova.
Kostel sv. Augustýna je otevřen pro všechny od rána do večera.