Statek Lichnovských Borucin

Zástavba bývalého folvarku (panství s hospodářstvím)
rodiny Lichnovských – možná je pouze prohlídka
vně objektu.