Kaple blahoslavené Panny Marie Lurdské

Josef Václavík, zemědělec z Kobeřic – Osmilán, postavil na zahradě své usedlosti v roce 1922 kapli ke cti Panny Marie. Podnětem byl slib daný v průběhu první světové války. Zavázal se totiž projevit svou vděčnost Matce Boží postavením kaple, vrátí-li se z válečného běsnění živ a zdráv jeho jediný syn. Žádost o povolení k posvěcení kaple je z 5. 7. 1922. Kapli posvětil P. Josef Otava.