Kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích

Novogotický chrám sv. Mikuláše z roku 1907 je se svou věží, dosahujcí výšky 75 metrů nepřehlédnutelnou dominantou obce. Co do objemu jde o největší kostel na Hlučín¬sku a třetí největší kostel v ostravsko-opav¬ské diecézi. Autorem projektu byl dolnobenešovský rodák Josef Holuscha, který neusiloval o historickou autenticitu, ale naopak chtěl postavit originální kostel s využitím historizujících forem. V interiéru jsou velké varhany z roku 1932. Monumen¬talitu chrámu z roku 1907 umocňují gotickým uměním inspirované křídlové vyřezávané oltáře a velké varhany z roku 1932. Další vnitřní výzdoba po¬chází z dílen bavorských umělců – sochaře Georga Schreinera a malíře Philippa Schu¬machera. Náklady na výstavbu kostela nesli na svých bedrech místní farníci, kteří sesbí¬rali více než milion marek. V těsném soused¬ství chrámu stojí bývalý hospodářský areál s farou, dnes charitní domov.
Web: http://www.farnostludgerovice.cz/

Kościół pw. św. Mikołaja w Ludgeřovicach
Nie dającym się nie zauważyć atrybutem Ludgierzowic (Ludgeřovice) jest neogotycka świątynia pw. św. Mikołaja. Pod względem wielkości jest to największy kościół na ziemi hulczyńskiej i trzeci co do wielkości w diecezji ostrawsko-opawskiej. Niewiarygodne jest, że jego budowa trwała tylko rok. Autorem projektu był Josef Holuscha z Beneszowa Dolnego (Dolní Benešov), który nie szukał autentyczności historycznej, ale wręcz odwrotnie, chciał zbudować oryginalny kościół przy użyciu form historyzujących. Monumentalność świątyni wzmacniają dekoracyjne
wnętrze i skrzydłowe rzeźbione ołtarze, które z kolei zachowują wierność swoim gotyckim pierwowzorom. Wystrój wnętrz pochodzi z warsztatów bawarskich artystów tj. rzeźbiarza Georga Schreinera i malarza Philippa Schumachera. Koszty budowy kościoła ponosili miejscowi parafianie, którzy zgromadzili ponad milion marek.
Web: http://www.farnostludgerovice.cz/