Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého se nalézá v blízkosti Hasičské zbrojnice na ulici Zámecká ve Velkých Hošticích. Dne 3. května 1958 byla prohlášena Ministerstvem kultury za kulturní památku.