Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí v sousedství kostela sv. Bartoloměje, na ul. Petra z Kravař. Je dílem neznámého barokního autora. Plastika nejoblíbenějšího světce z doby baroka stojí na nízkém kamenném soklíku, na němž je umístěn věnec z ratolestí se zlatým nápisem a datací 1730. Latinský nápis EX VOTO AMICO DEVOTO lze volně přeložit jako: "Na základě slibu oddanému příteli". Svatý Jan je patronem mlynářů a vorařů. Od roku 1963 je kulturní památkou, neboť dokládá barokní sochařství ve Slezsku.