Římskokatolická fara

Na Náměstí v blízkosti Radnice stojí třípodlažní fara, která je součástí novogotického areálu farního kostela svatého Bartoloměje. Místní stavitel Josef Seyfried, který budovu přestavěl ze starší fary roku 1906, je autorem celého areálu, který zahrnuje kromě kostela a fary ještě bývalý klášter a ohradní zeď se čtyřmi vstupními branami. Budova fary je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek jako součást církevního komplexu v architektonicky i autorsky jednotném pojetí historismu.

Text převzat z propagačního materiálu: Racibórz - Kravaře.