Srubek v Rohově

Areál statku z r. 1861 - charakteristický zděný opavský lidový dům s portikem, který je dokladem bytové kultury vesnice 2. poloviny 19. století. Areál statku je kulturní památkou.