Nasiedle

Vesnice je poprvé zmíněna v ruské Ipatijevské kronice
v r. 1253 jako hrad Nasile.
Za zhlédnutí stojí:
- barokní palác s dekorací na fasádě, postavený
v r. 1730
- kostel sv. Jakuba staršího z roku 1881
- kříž pokání datován na 14. – 16. stol.