Pěchotní srub Křižovatka

Vojenské opevnění OP-S 10 „Na křižovatce“se nachází asi kilometr západně od Velkých Hoštic u křižovatky silnice I/56 a železniční trati do Hlučína. Jedná se o dvoupodlažní pěchotní srub z let 1935 – 1937, který byl vybudován jako součást československého opevnění podél severní hranice s Německem.

Srub byl vybaven 5-ti lehkými kulomety, dále dvěmi těžkými kulomety a dvěmi protitankovými kanóny. V září roku 1937 vznikla v Hlučíně první čs. jednotka pro boj v opevnění – hraničářský pluk 4, kterému velel plk. Jan Satorie starší.

Po podepsání mnichovské dohody 30. září 1938 se musela čs. jednotka stáhnout z opevnění a německá armáda je pak využívala k výcviku a zkouškám nových zbraní. Počátkem roku 1945 si Němci opevnění částečně opravili, vyzbrojili a doplnili polním opevněním, minovými poli a překážkami a sloužili jim při obraně proti útoku Rudé armády, čs. tankistů a letců během Ostravské operace.

Na území Opavy leží 18 těžkých pěchotních srubů, z nichž mezi nejlépe zachovalé a veřejnosti přístupné patří pevnosti v Darkovičkách u Hlučína, v Opavě – Milostovicích, v Miloticích nad Opavou, ve Smolkově a také u Velkých Hoštic.