Zámek Chałupki

Palác na ul. Bogumińska č. 30, kterému se také říká zámek. První informace o tomto objektu pocházejí z roku 1373 a jsou obsaženy v listině vydané opolským knížetem Janem pro rytíře Paska. nynější budova byla přestavěna na přelomu 18. a 19. stol. v barokním slohu, přičemž byly zachovány určité dřívější fragmenty objektu. Stavba má obdélníkový půdorys a je krytá mansardovou střechou. Ze severozápadní strany je k hlavní budově připojena věž, která je krytá kupolí. V letech 1849-1936 vlastnili zámek Rothschildové a v období vlády Hitlera se stal majetkem německé rodiny von Kirchen und Pancken. Po osvobození 30. dubna 1945 roku se stal vlastnictvím polského státu. V letech 1978-82 Vojvodský podnik turistických služeb v Katovicích, oddělení v Ratiboři zahájil modernizaci objektu a tak od roku 1983 zámek slouží veřejnosti jako hotel s restauraci. Rozhodnutím vojevody se v roce 1993 zámek stal vlastnictvím obce Krzyżanowice, a ta jej v roce 1994 pronajala soukromému provozovateli. U paláce je zachována část bývalého opevnění, které je dobře viditelné v jihozápadní části, a obrys vodního příkopu, který je zvlášť dobře viditelný na severní a západní straně. Kolem zámku se rozkládá park založeny v 19. stol., ve kterém roste asi 26 druhů a odrůd stromu a keřů.