Zámek Chałupki

Na tomto místě stával původně strážní hraniční hrad nazývaný Bartus-werde doložený k roku 1248 a 1282. Roku 1509 byl dobyt a změnil se ve zříceninu. Na těchto základech nechal Elias Andreas von Donnersmarck v roce 1682 vybudovat barokní zámek, přičemž pozůstatky hradu jsou uchovány v části obvodového zdiva s několika mohutnými opěráky a zbytky původní bašty v nárožní věži. V okolí zámku se z hradu dochoval čelní příkop a zemní opevnění.
Obdélníkový zámek s mansardovou střechou a věží na severozápadní straně připadl po válkách o rakouské dědictví v roce 1742 Prusku, kdežto město Bohumín, jehož byl do té doby součástí, zůstalo na rakouské straně. Přímo u zámku se kdysi nacházel mezinárodní hraniční přechod, jehož připomínkou je hraniční most císaře Františka Josefa z roku 1899 a budova bývalé krčmy z konce 19. století.
Od roku 1803 patřil zámek Lichnovským, od nichž jej roku 1846 koupil židovský bankéř Salomon Rotschild. V roce 1907 proběhla poslední přestavba zámku do současné podoby. Nad vchodem se dochoval rodový erb bývalých majitelů. Rotschildové vlastnili zámek Chalupki do roku 1936, kdy nacistické úřady budovu darovaly vdově po generálovi, baronce Kirchen von Pancken. Od roku 1945 byl v majetku polského státu, od roku 1994 v soukromém vlastnictví a nyní slouží jako restaurace a hotel. V okolí zámku byl vysazen park.
Web: https://www.hotel-zamek-chalupki.cz