Pěchotní srub MO-S 19 Alej

Areál opevnění v Darkovičkách je unikátní především tím, že jsou zde na minimálním prostoru k vidění téměř všechny druhy předválečných pevností. Tři po sobě jdoucí pěchotní sruby jsou navíc postaveny každý v jiném stupni odolnosti. Málokdo ví, že nejstarší pevnostní muzeum v České republice se nachází právě zde. Počátek rekonstrukce pevnostního objektu MO-S 19 V aleji sahá až do roku 1984. Vůbec poprvé zde došlo k osazení originálního pevnostního kanonu, který byl po dlouhou dobu jedinou zbraní tohoto druhu instalovanou v autentickém prostředí střelecké místnosti.
Web: http://www.szm.cz/rubrika/43/expozicni-arealy/areal-cs-opevneni-hlucin-darkovicky/expozice.html

Schron piechoty MO-S 19 Alej
Obszar umocnień w Darkowiczkach (Darkovičky) jest wyjątkowy głównie dlatego, że można tu zobaczyć na minimalnej przestrzeni prawie wszystkie rodzaje przedwojennych fortyfikacji. Trzy stojące za sobą bunkry piechoty zostały ponadto zbudowane o różnych stopniach wytrzymałości. Niewielu ludzi wie, że najstarsze muzeum fortyfikacyjne w Republice Czeskiej znajduje się właśnie tutaj. Początek rekonstrukcji obiektu bunkra MO-S 19 W Alei sięga aż do 1984 r. W ogóle po raz pierwszy doszło tu do zamontowania oryginalnego fortecznego działa, które przez długi czas było jedyną bronią tego rodzaju zainstalowaną w autentycznej przestrzeni strzeleckiego pomieszczenia.
Web: http://www.szm.cz/rubrika/43/expozicni-arealy/areal-cs-opevneni-hlucin-darkovicky/expozice.html