Hornické muzeum Landek Park

Lokalita hornického muzea se nachází v bezprostřední blízkosti místa, kde bylo archeologicky doloženo vůbec nejstarší použití černého uhlí jako topiva. Uhelná sloj zde vychází na povrch, a proto dolování na tomto místě započalo již v roce 1781. Dnešní areál je pozůstatkem nejstarší těžní jámy ostravského revíru, která byla v provozu více než 160 let a za dobu svého trvání vystřídala sedm jmen: Ferdinand, Ferdinandovo štěstí (po roce 1830), Anselm (po roce 1843), Masaryk I (po roce 1920), Petershofen I (po roce 1938), Masaryk I (po roce 1946), Eduard Urx (po roce 1951). K ukončení těžby došlo v roce 1991. Souběžně v areálu začalo vznikat hornické muzeum, které bylo otevřeno o dva roky později.
V současnosti je pro návštěvníky připraveno pět expozic. Oblíbená je venkovní prezentace razicí techniky a řetízkové šatny. Největší lákadlo ovšem představuje důlní expozice – návštěvník může skutečně sfárat do dolu a na vlastní kůži zažít atmosféru „rubání“. V areálu se nachází řada sportovišť, dětské prolézačky a stylová havířská harenda U Barborky.
Web: https://www.dolnivitkovice.cz/landek-park/

Muzeum Górnictwa Landek Park
Rzadko zdarza się, aby muzeum powstało bezpośrednio na miejscu, które wiąże się z jego zakresem tematycznym. Z tego też względu lokalizacja muzeum górniczego Lądek Park jest więcej niż symboliczna. Znajduje się bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, w którym zostało archeologicznie udokumentowane najstarsze zastosowanie węgla kamiennego jako opału. Pokład węgla wydostaje się tu na powierzchnię, dlatego też wydobycie na tym miejscu rozpoczęto już w 1781 roku. Dzisiejszy obszar jest pozostałością najstarszej jamy wydobywczej w ostrawskim rewirze, która działała ponad 160 lat i w czasie swojej egzystencji zmieniała nazwę aż siedem razy: Ferdynand (Ferdinand), Szczęście Ferdynanda (Ferdinandovo štěstí) – po 1830 r., Anzelm (Anselm) – po 1843 r., Masaryk I – po 1920 r., Petershofen I – po 1938 r., Masaryk I – po 1946 r., Eduard Urx – po 1951 r. Wydobycie zakończono tu w 1991 r. W tym samym czasie zaczęło jednak na obszarze powstawać muzeum górnicze, które zostało otwarte dwa lata później. Obecnie zwiedzający mogą tu zobaczyć pięć ekspozycji. Popularna jest zewnętrzna prezentacja techniki drążenia i szatni łańcuchowej. Największym zainteresowaniem cieszy się jednak ekspozycja kopalniana – osoba zwiedzająca może naprawdę zejść do kopalni i poczuć atmosferę „rąbania”.
Web: https://www.dolnivitkovice.cz/landek-park/