Hospodářský dvůr Albertovec

Panský dvůr Albertovec, založený již v roce 1818, Eduardem, knížetem Lichnovským, byl administrativním a hospodářským centrem rozsáhlého panství knížecího rodu Lichnovských, jehož dvaatřicet zemědělských dvorů a usedlostí se se svými pozemky nacházelo v oblasti jihovýchodního Pruska. Rozkládalo se na území dnešní Polské republiky a Slezska, od Hlučína po Ratiboř.