Zámek Oldřišov

Historie zámku sahá do 16. století, kdy zde stála tvrz vybudovaná Kryštofem Tvorkovským z Kravař. Stavba prošla během své dlouhé existence řadou proměn. Nejvýznamnější z nich byla barokní přestavba kolem roku 1659, kdy zámek vlastnil Jiří Štěpán z Vrbna. Neoklasicistní podobu dala zámku podnikatelská rodina Weiserů ve dvacátých letech 20. století. Kvůli svému židovskému původu Československo roku 1938 opustila. Zámek pak byl vyrabován, během války poničen a poté připadl státu. Jeho prostory sloužily jako byty, školní třídy, jídelna, kuchyň a dílny. V roce 2019 byla dokončena jeho rekonstrukce. Nyní se zde nachází obecní úřad, knihovna, ordinace lékařů a obecní muzeum.