Zámek Oldřišov

Obec Oldřišov je připomínána již v roce 1234. Byla v majetku premonstrátorského kláštera Hradiska u Olomouce. V roce 1526 koupil statek Oldřišov Kryštof Tvorkovský z Kravař a vybudoval zde tvrz. Za třicetileté války tvrz nepochybně silně utrpěla, proto hrabě Jiří Štěpán z Vrbna oldřišskou tvrz ve druhé polovině 17. stol. přestavěl na barokní zámek. V 19. stol., snad za Arnošta Joachyma Strachwitze byl u zámku zřízen krajinářský park, po kterém však již skoro nic nenajdete. Po roce 1945 sloužil zámek místnímu statku, byl přestavěn a ztratil tak svůj původní barokní charakter. Dnes je zámek, po komplexní rekonstrukci, sídlem obecního úřadu.