Pozůstatky středověkého hrádku v Závadě

Pozůstatky středověkého hrádku v Panském lese u Závady podávají přímé svědectví o středověkém osídlení ze závěru 13. století. Z hrádku se do současnosti v lesním porostu dochovalo poměrně mohutné opevnění, jehož vlastní jádro má rozměry 26 x 22 m. První příkop je široký 14 m při vrcholu a 2 m u dna, druhý příkop 10 m při vrcholu a 1,5 m u dna. Oba mají korýtkový tvar s rovným dnem. Val má šířku 10 m a z jihozápadní a jihovýchodní strany tvoří plošinu. Oproti současnému stavu muselo být vzhledem k obranným potřebám širší okolí hrádku odlesněné.
Přesnou podobu samotného hrádku neznáme. Podle archeologických výzkumů měla uvnitř stojící stavba půdorys
až 7 m, není jisté, zda se jednalo o přízemní budovu či věž. Jisté však je, že stavba byla dřevěná, kůlová, se stěnami s proutěným výpletem a mazanicí. Dřevěné prvky byly spojovány železnými hřeby. Jádro hrádku uzavírala lehká obvodová konstrukce. O palisádě nebyly nalezeny žádné důkazy. K nejzajímavějším nálezům patří lebka psa a několik úlomků keramických nádob ze 14.–15. století.