Zámek Krzyżanowice

Zámek byl postaven na přelomu 17. a 18. století Janem Bernardem Pražmou na místě staršího sídla. Od roku 1775 patřil rodu Lichnovských, kteří jej kolem roku 1860 přestavěli v neogotickém slohu. Zámek zdobí tři osmihranné věže, v jihovýchodní části se nachází kaple se čtyřhrannou věží, přecházející v osmihrannou. Fasáda kaple má bohatou novogotickou výzdobu, taktéž i brána s ozdobnou litinovou mříží. Zámek se stal centrem kulturního dění, pozvání Lichnowských dostávali rodinní přátelé, přední světoví skladatelé – Ludvik van Beethoven v letech 1806-11, Ferenc Liszt v letech 1843-48, který zde i skládal.
V roce 1930 prodali lichnovští zámek a park Kongregaci františkánských sester, která zde zpočátku založila klášter. V současné době zde provozují pečovatelský dům. Vstup do objektu je proto omezený, lze navštívit zámeckou kapli a park s řadou exotických druhů stromů, mezi nimi i okázalý liliovník tulipánokvětý.
Každým rokem se v obci v květnu konají na památku pobytu Liszta a Beethovena koncerty vážné hudby.