Zřícenina zámku Tworków

Tworkow byl rodovým sídlem Tvorkovských, kteří dosáhli velkého vlivu v regionu a vlastnili mnohá panství. Ve středověku zde stála tvrz obehnaná vodním příkopem napájeným z řeky Pštiny. V druhé polovině 16. století byla gotická tvrz přebudována na zámek v renesančním slohu, na přelomu 17. a 18. století získal zámek barokní charakter. Na začátku 19. století zde mnohokrát přebýval u svého strýce romantický básník Josef von Eichendorff, který zámek vzhledem k ponuré atmosféře nazýval „soví hnízdo“. V letech 1872 – 1874 provedla rodina von Saurm-Jeltsch dle projektu slavného architekta Karla Heidenreicha rozsáhlou rekonstrukci a zámek dostal neorenesanční vzhled. Nacházely se v něm sbírky uměleckých děl a bohatá zbrojnice. V noci z 8. na 9. ledna 1931 zachvátil zámek za nevyjasněných okolností požár, který jej z velké části zcela zničil. Budova již nebyla nikdy opravena, pouze provizorně zastřešena. Během války v roce 1945 byl objekt zničen požárem podruhé.
Část zříceniny je zpřístupněna návštěvníkům. V západním křídle se ve věži nachází vyhlídková plošina s výhledem na vesnici a nivu řeky Odry. Areál je místem konání kulturních a tematických akcí. V parku rostou letité kaštany, buky a jilmy, břečťany a vzácné druhy rostlin, jako je sasanka pryskyřníkovitá. Lipová alej vede k rybníku do centrální části parku.