Skanzen Malé Hoštice

Skanzen v Malých Hošticích byl otevřen v září 2014. Na počátku byla myšlenka na záchranu nevyužívané a chátrající usedlosti, která se nachází přímo v centru obce. Nemovitost z druhé poloviny 19. století byla dlouhá léta neobydlena, takže se na ní neprojevily žádné moderní zásahy ani opravy. Jednalo se tak o poslední stavení v Malých Hošticích, které takto zůstalo v původním stavu.
Obec se rozhodla objekt odkoupit a zrekonstruovat, čímž by došlo také k celkovému zlepšení vzhledu malohoštické návsi. Na rozdíl od nedalekého bolatického statku patřila usedlost v Malých Hošticích drobnému rolníkovi s menší výměrou půdy. Také svou rozlohou se jednalo a jedná o menší stavení. Chalupa sestávala ze dvou obytných místností a kuchyně v přední části stavení, zatímco zadní část byla vyhrazena pro chlév a hospodářské účely. Po provedení stavebních úprav a uvedení budovy do provozu schopného stavu přistoupili nadšenci v Malých Hošticích k „zabydlení“ skanzenu. Část původního vybavení domácnosti mohla být opět použita, avšak velkou měrou se na oživení interiéru skanzenu podíleli obyvatelé Malých Hoštic, kteří věnovali již nepoužívané nástroje, nádobí a podobně.
V malohoštickém skanzenu se plánuje využít další prostory skanzenu pro stálou expozici k historii místa. Na rozlehlé půdě je dostatek prostoru pro expozici archeologických nálezů, které byly v obci odkryty při budování místní splaškové kanalizace. Ve spolupráci s pracovníky opavského pracoviště Národního památkového ústavu, které výzkum provádělo, jsou již veřejnosti představeny nálezy v časové následnosti, jak reprezentují všechny významné pravěké kultury, které na území Malých Hoštic zanechaly své stopy. Mezi zcela unikátní nálezy patří především oba kostrové hroby, které jsou v expozici taktéž předvedeny. Další část půdy bude vyhrazena pro představení historických řemesel. Venkovní prostory u skanzenu jsou využity pro bylinkovou zahrádku a rovněž sem budou vysázeny krajové odrůdy ovocných stromů typické pro Hlučínsko.
Kromě historické expozice má skanzen také ryze praktické využití. Vyhrazením části budovy pro místní knihovnu se podařilo vyřešit několik desetiletí trvající provizorium, protože knihovna byla umístěna v nevyhovujících prostorách základní školy. Vhodným umístěním přímo v centru obce nabízí také malohoštický skanzen mnohostranné společenské využití, například při tradičním odpustu v září, při oslavách vánoc, velikonoc a podobně.

Expozice:
JAK SE ŽILO V MALÝCH HOŠTICÍCH
HISTORICKÁ EXPOZICE