Kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích

Kaple Nanebevzetí Panny Marie se nachází ve středu obce Služovice. Jedná se o novodobou kapli, která byla nově postavena v roce 1997.