Evangelický kostel Ściborzyce Wielkie

V roce 1523 se Ściborzyce Wielkie v rámci krnovského knížectví dostaly pod vliv protestantského rodu Hohenzollernů. Pod jeho působením byly fary obsazovány evangelickými katateli. A tak si Sciborzyce Wielkie se sousedními Rozumicemi jako jedny z mála v oblasti zachovaly svůj evangelický charakter i po období protireformace. Ve Sciborzycích existovala evangelická škola již od roku 1765. Administrativně patřili místní luteráni k evangelické farnosti v Rozumicích. Jelikož se však tam mluvilo německy a ve Ścibořících moravsky, byl tady v roce 1873 vysvěcen vlastní evangelický kostel, kde se konaly bohoslužby v moravském dialektu. Na konci 19. století zde žilo 1047 evangelíků z 1077 obyvatel. Po druhé světové válce byli Moravci uznáni za polské obyvatele, a proto nedošlo k jejich vysídlení. Až po roce 1956 došlo k vlně emigrace do Německa.
Web: https://www.luteranie.pl/parafia/sciborzyce_wielkie.html