Dřevěný kostel sv. Kříže Pietrowice Wielkie

Roubený odpustkový kostel sv. Kříže byl postaven jako polní kaple s jedním oltářem a zvonem v roce 1667. Roku 1743 byl rozšířen o hlavní loď a kůr. Současný vzhled získal v první polovině 19. století. V interiéru zaujme bohatá barokní výzdoba a dva boční barokní oltáře zasvěcené sv. Anně a Panně Marii, královně růžence z poloviny 18. Století. Hlavní oltář pochází z poloviny 19. století. Za pozornost stojí škrábaná tónovaná rytina (mezzotinta) zhotovená Janem Eliášem Ridingerem z Vídně kolem roku 1752. Zachycuje adoraci zázračného obrazu Matky Boží z Rud a jeden z mála dochovaných pohledů na kostel a klášter. Výzdobu kostela doplňuje lustr s vybroušenými krystaly ve tvaru hranolů.
Na velikonoční pondělí se vydává na cestu procesí na koních z farního kostela v Pietrowicích Wielkých do kostela sv. Kříže. Věřící zpívající písně v místním dialektu, projíždí vesnicí a poli a směřují do místního kostela k bohoslužbě. Poté se vracejí okružní cestou, aby požehnali polím. Tento zvyk pravděpodobně přinesli do Slezska němečtí osadníci, kteří sem přišli ve 12. a 13. století. Oslava je zakončena koňskými soutěžemi.
U roubeného kostela se nachází neogotická kaplička z roku 1899 se zázračným pramínkem. Na okolním pozemku byl vysázen park s arboretem a vytvořeno vodní oko.
Web: http://www.parafia.pietrowicewielkie.pl/